Archive for Sierpień, 2015

Ile trwa nauka angielskiego?   no comments

Posted at 9:04 am in Szkoła Angielskiego

 

Z jakimi nakładami czasu trzeba się liczyć, jeżeli w stopniu komunikatywnym chcemy opanować naukę angielskiego? Czy potrzeba na to tygodni, miesięcy, a może i lat? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym artykule. Jednak zanim to nastąpi, wykonaj prosty test. Wyjaśni on, czy twoja przyszła nauka angielskiego Wrocław powinna koncentrować się na słówkach, mówieniu, pisaniu czy gramatyce?

  1. Jak często zamierzasz używać języka angielskiego?

  2. W jakich okolicznościach będzie go stosować?

  3. Zamierzasz częściej mówić, pisać czy czytać po angielsku?

  4. Jak dużo masz czasu, który możesz poświęcić na naukę?

Z pewnością najbardziej czasochłonna jest nauka angielskiego Wrocław, polegająca na pisaniu. Wymaga ona poznania wszystkich czasów i zasad ich stosowania. Znacznie łatwiejsze jest opanowanie mówienia, choć i w tym przypadku należy liczyć się z koniecznością poświęcenia kilku tygodni, jeśli nie miesięcy.

Nauka to proces nieustanny

To zdanie najlepiej odpowiada na pytanie, ile czasu zabiera nauka angielskiego Warszawa. Tak naprawdę, przez całe życie doskonalimy swoje umiejętności lingwistyczne, poznając nowe słowa i rozmawiając z nowymi osobami.

Written by admin on Sierpień 19th, 2015

Nauka angielskiego przez otoczenie   no comments

Posted at 3:40 am in Kursy Angielskiego

Wniknięcie w środowisko, w którym językiem komunikacji jest angielski, to najlepszy ze wszystkich wymyślonych sposobów komunikacji. Znakomicie sprawdza się w przypadku zarówno młodszych, jak i starszych uczniów. Korzystanie z tej metody nie wymaga uczestniczenia w kursach językowych. Dla osób, które w stosunkowo krótkim czasie chcą się dobrze nauczyć angielskiego, zaleca się wyjazd do Wielkiej Brytanii. Co w tym czasie można tam robić? Odpowiedź jest prosta i oczywista. Oczywiście żyć.

Tak jak się lubi, robiąc to, na co ma się ochotę. Pracując, odpoczywając, bawiąc się i zwiedzając. Nadrzędną zasadą jest jednak ta, aby przez jak najwięcej czasu przebywać wśród innych ludzi, mówiących po angielsku. Porozumiewanie się z nimi utrwala wiedzę i sprawia, że efekty nauczania się utrwalają.

Written by admin on Sierpień 18th, 2015

Nauka angielskiego – gramatyka   no comments

Posted at 6:08 pm in Kursy Angielskiego

Nacisk na naukę zasad gramatyki, jest jedną z najbardziej popularnych metod nauczania języka angielskiego. Obowiązuje ona zarówno tradycyjnych, szkolnych systemach nauczania, mogą również ją stosować wybrane szkoły językowe. Zaletą tej metody jest dobre poznanie wszystkich zasad gramatycznych, rządzących tym językiem. Wadą – czasochłonności i duży stopień skomplikowania, wymagający sporych nakładów pracy i nauki.

Zasady gramatyki angielskiej, powinny być nauczane w języku ojczystym studenta, z zastosowaniem prostych przykładów, z użyciem angielskich zdań. Zdania powinny mieć taką konstrukcję, którą nauczyciel może łatwo przełożyć na język rodzimy. Te zasady gramatyczne powinny być ściśle przestrzegane, a uczniowie powinni mieć możliwość wielokrotnego testowania zdobytej wiedzy, poprzez udział w quizach i luźne pogadanki.

W nauczaniu gramatycznym bardzo ważne jest również słownictwo. Uczniowie potrzebują bowiem dużego banku angielskich słów, aby mogli tworzyć swoje własne przykłady gramatyki angielskiej. Gramatyka i słownictwo idą ze sobą ściśle w parze i nauka obu rzeczy powinna przebiegać równolegle.

Written by admin on Sierpień 16th, 2015