Nauka angielskiego – gramatyka   no comments

Posted at 6:08 pm in Kursy Angielskiego

Nacisk na naukę zasad gramatyki, jest jedną z najbardziej popularnych metod nauczania języka angielskiego. Obowiązuje ona zarówno tradycyjnych, szkolnych systemach nauczania, mogą również ją stosować wybrane szkoły językowe. Zaletą tej metody jest dobre poznanie wszystkich zasad gramatycznych, rządzących tym językiem. Wadą – czasochłonności i duży stopień skomplikowania, wymagający sporych nakładów pracy i nauki.

Zasady gramatyki angielskiej, powinny być nauczane w języku ojczystym studenta, z zastosowaniem prostych przykładów, z użyciem angielskich zdań. Zdania powinny mieć taką konstrukcję, którą nauczyciel może łatwo przełożyć na język rodzimy. Te zasady gramatyczne powinny być ściśle przestrzegane, a uczniowie powinni mieć możliwość wielokrotnego testowania zdobytej wiedzy, poprzez udział w quizach i luźne pogadanki.

W nauczaniu gramatycznym bardzo ważne jest również słownictwo. Uczniowie potrzebują bowiem dużego banku angielskich słów, aby mogli tworzyć swoje własne przykłady gramatyki angielskiej. Gramatyka i słownictwo idą ze sobą ściśle w parze i nauka obu rzeczy powinna przebiegać równolegle.

Written by admin on Sierpień 16th, 2015

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.